Contoh Gurindam Pendidikan Nasihat Dan Maknanya

Contoh Gurindam Pendidikan Nasihat Dan Maknanya - Pengertian Gurindam adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Gurindam ini dibawa oleh orang Hindu atau pengaruh sastra Hindu. 
Contoh Gurindam Pendidikan Nasihat Dan Maknanya
Contoh Gurindam Pendidikan Nasihat Dan Maknanya


Gurindam berasal dari bahasa Tamil (India) yaitu kirindam yang berarti mula-mula amsal, perumpamaan. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian dan baris kedua berisikan jawaban nya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. 
Gurindam sangat berbeda dengan pantun. Gurindam hanya memiliki 2 larik pada satu bait pantun sedangkan pantun memiliki 4 baris dalam tiap bait. Di dalam gurindam, kalimat antar larik/baris saling berkaitan. Sebenarnya gurindam merupakan satu kalimat majemuk utuh yang memiliki hubungan sebab akibat. 

Pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan informasi dan artikel yang membahas mengenai Contoh Gurindam Pendidikan Nasihat Dan Maknanya. Untuk lebih jelasnya dan lengkapnya, silahkan anda menyimak artikel di bawah ini :

Ciri-Ciri Gurindam :

  1. Gurindam terdiri dari dua baris tiap baitnya.
  2. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata.
  3. Tiap baris memiliki hubungan sebab akibat.
  4. Tiap baris memiliki rima atau bersajak A-A, B-B, C-C, dan seterusnya.
  5. Isi atau maksud dari gurindam ada pada baris kedua.
  6. Isi gurindam biasanya berupa nasehat-nasehat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara.

Contoh Gurindam Pertama : 

Kalau anak tidak dididik,
kelak dia tidak cerdik
Kalau anak tidak berguru,
kelak dia tiada berilmu
Anak kalau terlalu manja,
nanti dia tiada berdaya
Kalau anak tidak dibina,
kelak dia jadi celaka
Kalau anak tidak berdisiplin,
nanti pasti jadicerakin
Anak akan bertabiat kasar,
kalau dia tidak diajar
Kalau anak tidak berteladan,
dia gampang dibujuk setan
Anak dididik secara otoriter,
kelak pasti akan keteter
Jika anak tidak dipeduli,
kelak dia jad pembenci
Jika dididik tanpa sayang,
anak akan menjadi bajing
Anak akan menjadi muhib,
kalau dididik secara arif
Mungkin anak menjadi gila,
bila dia sering dicela
Anak tidak akan mengabdi,
jika dia sering dibenci
Anak akan menjadi afdal,
kalau dijauhkan dari nakal
Anak akan menjadi setan,
kalau tidak ada teladan
Jika anak diajar agama,
kelak dia akan berguna
Jika sering mendegar tengkar,
anak akan menjadi ingkar
Anak akan menjadi bajul,
jika lingkungannya beragajul
Kalau anak kurang diajar,
tak mungkin dia jadi pintar
Anak akan menjadi jahil,
jika mendapat pengajar bahil
Anak dididik secara alim,
tentu suka akan mustakim
Anak akan menjadi tak karuan,
jika mendapat perlakuan baran
Anak akan menjadi sesat,
jika pendidik kurang siasat
Anak akan menjadi lutung,
jika pendidiknya mata betung
Anak akan menjadi edan,
kalau mendapat jelek teladan
Anak jika selalu didera,
dia tidak akan jera
Anak dididik orang bengal,
dia nanti menjadi binal
Jika anak tiada berguru,
mudah jadi sahabat hantu
Anak akan berubah akal,
kalau dididik tanpa akal
Kalau anak bertabur duit,
mudah dia digoda afrit
Kalau anak diajar makrifat,
kenal dia dengan akhirat
Jika dilingkungan tidak harmonis,
anak akan disahabati iblis

Contoh Gurindam Kedua : 

Barang Siapa tiada memegang agama
sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama
Maknanya adalah setiap manusia harus memiliki agama karena agama sangat penting bagi kehidupan manusia, orang yang tidak mempunyai agama akan buta arah menjalankan hidupnya
Barang siapa mengenal yang empat,
maka ia itulah orang ma'rifat
Maknanya : 4 zat yang menjadikan manusia mula-mula adalah syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. jika tahu tentang itu, maka dia juga akan mengenal tuhannya.
Barang siapa mengenal Allah,
suruh dan tegahnya tiada ia menyalah
Maknanya : Orang yang bertaqwa kepada Allah, akan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya
Barang siapa mengenal diri,
maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri
Maknanya : Orang yang mengenal dirinya sendiri, maka ia mengenal Tuhan dan kekuasaan-Nya
Barang siapa mengenal dunia,
tahulah ia barang terpedaya
Maknanya : Orang yang mengetahui kebahagiaan di dunia, pasti mengerti bahwa itu hanya tipu daya
Barang siapa mengenal akhirat,
tahulah ia dunia melarat
Maknanya : Orang yang mengerti akan kehidupan akhirat, ia tau bahwa kehidupan di dunia hanya sementara dan fana dibandingkan kehidupan di akhirat
Barang siapa mengenal yang tersebut,
tahulah ia makna takut.
Maknanya : Orang yang taat kepada Allah, pasti takut dengan larangan Allah dan menjalankan perintahNya
Barang siapa meninggalkan sembahyang,
seperti rumah tiada bertiang.
Maknanya : Orang yang tidak sembahyang, maka hidupnya pasti runtuh
Barang siapa meninggalkan puasa
tidaklah mendapat dua temasya.
Maknanya : Orang yang meninggalkan puasa, hidupnya pun sia-sia dan Allah tidak akan menjaganya di dunia maupun akhirat
Barang siapa meninggalkan zakat
tiadalah hartanya beroleh berkat.
Maknanya : Orang yang tidak berzakat, hartanya tidak bermanfaat
Barang siapa meninggalkan haji,
tiadalah ia menyempurnakan janji.
Maknanya : Orang yang mampu pergi haji namun tidak menjalankannya, maka ia telah ingkar janji dengan agamanya sendiri (Islam)
Apabila terpelihara mata,
sedikitlah cita-cita.
Maknanya : Orang yang tidak menjaga hawa nafsu, akan rugi
Apabila terpelihara kuping,
khabar yang jahat tiadalah damping.
Maknanya : Jaga telinga untuk mendengar pembicaraan yang baik saja, jangan hiraukan pembicaraan yang tidak penting dan jahat
Apabila terpelihara lidah,
nescaya dapat daripadanya faedah.
Maknanya : Menjaga setiap ucapan agar memperoleh kebaikan
Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan,
daripada segala berat dan ringan.
Maknanya : Berhati-hati dalam berbuat sesuatu
Apabila perut terlalu penuh,
keluarlah fi'il yang tiada senonoh.
Maknanya : Sesuatu yang berlebihan, akhirnya pasti buruk
Anggota tengah hendaklah ingat,
di situlah banyak orang yang hilang semangat
Maknanya : Jika ingin mencapai sesuatu jangan setengah-setengah
Hendaklah peliharakan kaki,
daripada berjalan yang membawa rugi.
Maknanya : Hati-hati dalam melangkah atau mengambil suatu keputusan.
Hati kerajaan di dalam tubuh,
jikalai zalim segala anggota pun roboh
Maknanya : Hati yang jahat dapat membawa kesengsaraan
Apabila dengki sudah bertanah,
datanglah daripadanya beberapa anak panah
Maknanya : Rasa iri dan dengki akan mendapat penderitaan
Mengumpat dan memuji hendaklah pikir,
di situlah banyak orang yang tergelincir
Maknanya : Berpikir dahulu dalam berbuat, agat tidak melakukan perbuatan yang salah.
Pekerjaan marah jangan dibela,
nanti hilang akal di kepala
Maknanya : Orang yang melakukan sesuatu dengan emosi, tidak akan bisa berpikir dengan baik
Jika sedikitpun berbuat bohong,
boleh diumpamakan mulutnya itu pekong
Maknanya : Orang yang berbohong akan menerima akibat dari kebohongannya
Tanda orang yang amat celaka,
aib dirinya tiada ia sangka
Maknanya : Orang yang tidak menyadari aibnya sendiri adalah orang yang celaka
Bakhil jangan diberi singgah,
itupun perampok yang amat gagah.
Maknanya : Sifat buruk janganlah dipelihara, hendaknya dirubah
Barang siapa yang sudah besar,
janganlah kelakuannya membuat kasar.
Maknanya : Orang yang memiliki kuasa janganlah berlaku sewenang-wenang
Barang siapa perkataan kotor,
mulutnya itu umpama ketur.
Maknanya : Orang yang berkata tidak baik, akan mendapat predikat yang buruk
Di mana tahu salah diri,
jika tidak orang lain yang berperi.
Maknanya : Mengetahui kesalahan diri sendiri dari penilaian orang lain
Jika hendak mengenal orang berbangsa,
lihat kepada budi dan bahasa.
Maknanya : Orang yang baik bisa dilihat dari etikanya
Jika hendak mengenal orang berbahagia,
sangat memeliharakan yang sia-sia
Maknanya : Orang yang berbahagia, tidak menyia-nyiakan apapun
Jika hendak mengenal orang mulia,
lihatlah kepada kelakuan dia.
Maknanya : Orang yang mulia itu, apabila ia berkelakuan baik
Jika hendak mengenal orang berilmu,
bertanya dan belajar tiadalah jemu.
Maknanya : Orang yang berilmu adalah orang yang tidak putus asa dan selalu berusaha mencari ilmu
Jika hendak mengenal orang yang berakal,
di dalam dunia mengambil bekal
Maknanya : Orang yang berakal, akan mengumpulkan bekal/pahala untuk di akhirat
Jika hendak mengenal orang yang baik perangai,
lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.
Maknanya : Orang yang baik dilihat dari cara ia berinteraksi dengan orang lain.
Cahari olehmu akan sahabat,
yang boleh dijadikan obat.
Maknanya : Carilah sahabat yang selalu ada dalam situasi apapun
Cahari olehmu akan guru,
yang boleh tahukan tiap seteru
Maknanya : Carilah seorang guru / orang yang berpengalaman untuk membimbing kita
Cahari olehmu akan isteri,
yang boleh menyerahkan diri.
Maknanya : Carilah pasangan yang baik dan rela berkorban
Cahari olehmu akan kawan,
pilih segala orang yang setiawan.
Maknanya : Carilah teman yang setia dan tidak berkhianat
Cahari olehmu akan abdi,
yang ada baik sedikit budi.
Maknanya : Carilah seseorang yang memiliki budi pekerti baik
Apabila banyak berkata-kata,
di situlah jalan masuk dusta.
Maknanya : Orang yang banyak bicara, lebih banyak berkata dusta
Apabila banyak berlebih-lebihan suka,
itulah tanda hampir duka
Maknanya : Orang yang suka berlebih-lebihan dapat mendatangkan petaka
Apabila kita kurang siasat,
itulah tanda pekerjaan hendak sesat.
Maknanya : Berhati-hati dalam melakukan pekerjaan dan persiapkan dahulu secara matang
Apabila anak tidak dilatih,
jika besar bapaknya letih
Maknanya : Anak yang tidak dibimbing dengan baik sejak kecil, saat besar akan melawan orang tuanya
Apabila banyak mencela orang
itulah tanda dirinya kurang
Maknanya : Orang yang suka mencela orang lain, tidak menyadari kekurangan dirinya sendiri
Apabila orang banyak tidur,
sia-sia sahajalah umur
Maknanya : Orang yang banyak tidur, hidupnya sia-sia
Apabila mendengar akan khabar,
menerimanya itu hendaklah sabar
Maknanya : Menghadapi sesuatu hal hendaknya dengan penuh kesabaran
Apabila mendengar akan aduan,
membicarakannya itulah hendaklah cemburuan
Maknanya : Apabila ada yang membicarakan keburukan seseorang, lebih baik hiraukan
Apabila perkataan lemah-lembut,
lekaslah segala orang mengikut
Maknanya : Ikuti perilaku yang baik
Apabila perkataan yang amat kasar,
lekaslah orang sekalian gusar
Maknanya : Jauhi perilaku yang buruk
Apabila pekerjaan yang amat benar,
tidak boleh orang berbuat onar
Maknanya : Jangan mengacau jika ada orang yang hendak berbuat baik
Barang siapa khianat akan dirinya,
apalagi kepada lainnya.
Maknanya : Jika kita membohongi diri sendiri sama saja dengan membohongi orang lain
Kepada dirinya ia aniaya,
orang itu jangan engkau percaya
Maknanya : Jangan percaya orang yang menghancurkan dirinya sendiri 
Lidah yang suka membenarkan dirinya,
daripada yang lain dapat kesalahannya
Maknanya : Orang yang berbohong untuk menutupi kesalahan dan menganggap dirinya lebih benar dibandingkan orang lain
Daripada memuji diri hendaklah sabar,
biar pada orang datangnya khabar
Maknanya : Jika ingin mendapatkan sesuatu yang baik hendaklah sabar
Orang yang suka menampakkan jasa,
setengah daripada syirik mengaku kuasa
Maknanya : Tidak baik memamerkan jasa yang telah kita lakukan
Kejahatan diri disembunyikan,
kebaikan diri didiamkan.
Maknanya : Menutupi sisi negatif dari diri sendiri dan hanya menunjukkan sisi positif dari diri kita
Keaiban orang jangan suka dibuka,
keaiban diri hendaklah sangka.
Maknanya : Menyadari kesalahan diri sendiri daripada membuka aib orang lain
Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan,
bukannya manusia yaitulah syaitan.
Maknanya : Orang yang tahu bahwa yang dia lakukan itu tidak benar, tetapi tetap ia lakukan itu sama saja dengan syaitan
Kejahatan seorang perempuan tua,
itulah iblis punya penggawa
Maknanya : Orang jahat adalah pengikut iblis
Kepada segala hamba-hamba raja,
di situlah syaitan tempatnya manja
Maknanya : Syaitan suka kepada orang yang malas
Kebanyakan orang yang muda-muda,
di situlah syaitan tempat berkuda
Maknanya : Masa-masa muda penuh dengan godaan yang dapat menjerumuskan diri sendiri
Perkumpulan laki-laki dengan perempuan,
di situlah syaitan punya jamuan
Maknanya : Jika laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim berduaan, maka akan menimbulkan dosa
Adapun orang tua yang hemat,
syaitan tak suka membuat sahabat
Maknanya : Syaitan tidak suka dengan orang yang hemat
Jika orang muda kuat berguru,
dengan syaitan jadi berseteru
Maknanya : Orang yang rajin menuntut ilmu adalah musuhnya syaitan
Dengan bapa jangan durhaka,
supaya Allah tidak murka
Maknanya : Harus patuh terhadap orang tua, agar mendapat ridha dari Allah Swt
Dengan Ibu hendaklah hormat,
supaya badan dapat selamat
Maknanya : Hormatilah ibumu agar selamat dunia akhirat
Dengan anak janganlah lalai,
supaya boleh naik ke tengah balai.
Maknanya : Jika ingin memiliki anak yang sukses, bimbinglah dengan baik sejak dini
Dengan kawan hendaklah adil,
supaya tangannya jadi kafill
Maknanya : Berbuatlah adil kepada siapapun
Hendaklah berjasa,
kepada yang sebangsa.
Maknanya : Saling membantu dan berbakti kepada bangsa dan negara
Hendaklah jadi kepala,
buang perangai yang cela.
Maknanya : Jadilah pemimpin yang baik
Hendaklah memegang amanat,
buanglah khianat.
Maknanya : Jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab
Hendak marah,
dahulukan hajat.
Maknanya : Menahan emosi dalam mencapai keinginan
Hendak dimulai,
jangan melalui.
Maknanya : Jangan pernah menunda-nunda sesuatu
Hendak ramai,
murahkan perangai.
Maknanya : Berbuatlah baik jika ingin memiliki banyak teman
Raja mufakat dengan menteri,
seperti kebun berpagarkan duri
Maknanya : Jika kita bekerjasama akan menjadi satu kesatuan yang kuat
Betul hati kepada raja
tanda jadi sebarang kerja
Maknanya : Orang yang selalu mematuhi perintah pemimpin
Hukum adil atas rakyat,
tanda raja beroleh inayat.
Maknanya : Pemimpin harus menegakkan dan menegaskan keadilan
Kasihkan orang yang berilmu,
tanda rahmat atas dirimu
Maknanya : Orang yang berilmu, hidupnya akan dimudahkan dan memperoleh rahmat
Hormat akan orang yang pandai,
tanda mengenal kasa dan cindai
Maknanya : Berteman dengan orang pandai, akan mengetahui sesuatu yang baik
Ingatkan dirinya mati,
itulah asal berbuat bakti
Maknanya : Melakukan hal yang baik sebelum kita mati
Akhirat itu terlalu nyata,
kepada hati yang tidak buta.
Maknanya : Orang yang hatinya sadar dan mengerti agama, yakin bahwa akhirat itu ada.

Demikianlah informasi dan artikel pada kesempatan yang sangat berharga ini. Semoga bermanfaat dan dengan adanya artikel di atas, pengetahuan dan wawasan anda semakin bertambah mengenai Gurindam Pendidikan.

0 Response to "Contoh Gurindam Pendidikan Nasihat Dan Maknanya"

Post a Comment