Sejarah Lengkap Berdirinya Kerajaan Kutai

Sejarah Lengkap Berdirinya Kerajaan Kutai - Sejarah kerajaan kutai dimulai dari berdirinya dan pendiri kerajaan kutai sampai runtuhnya kerajaan kutai. Kemudian kita juga akan membahas beberapa peninggalan kerajaan kutai berupa prasasti dan sililah serta letak kerajaan kutai. Materi sejarah ini adalah materi yang dibuat untuk anda yang masih duduk dibangku SMP dan SMA karena penjelasannya sangat mudah untuk ditangkap oleh anda yang masih duduk dibangku smp sma.
Sejarah Lengkap Berdirinya Kerajaan Kutai
Sejarah Lengkap Berdirinya Kerajaan Kutai

Letak kerajaan kutai berlokasi di daerah kutai, kalimantan Timur. Adapun keterangan tentang keberadaan dari kerajaan ini telah diketahui atas ditemukannya tujuh buah prasasti yang berbahasa sansekerta dan huruf pallawa yang berasal dari India. Untuk penggunaan bahasanya pada saat itu masyarakat kutai masih belum mempunyai bahasa yang baku dan huruf tersendiri.

Para ahli sejarah, memperkirakan bahwa prasasti atau yupa itu mulai ditulis pada sekitaran tahun 400 M. Untuk perkiraan tersebut didapatkan mengacu pada perbandingan dengan huruf yang sama dan memiliki usia yang telah ditemukan didaerah India.

Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Berdiri sekitar abad ke-4. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu sungai Mahakam. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Tidak ada prasasti yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini dan memang sangat sedikit informasi yang dapat diperoleh.

1. Yupa

Sejarah Lengkap Berdirinya Kerajaan Kutai
Yupa

Informasi yang ada diperoleh dari Yupa / prasasti dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad ke-4. Ada tujuh buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasikan sejarah Kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para brahman atas kedermawanan raja Mulawarman. Dalam agama hindu sapi tidak disembelih seperti kurban yang dilakukan umat islam. 

Dari salah satu yupa tersebut diketahui bahwa raja yang memerintah kerajaan Kutai saat itu adalah Mulawarman. Namanya dicatat dalam yupa karena kedermawanannya menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum brahmana. Dapat diketahui bahwa menurut Buku Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno yang ditulis oleh Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto yang diterbitkan oleh Balai Pustaka halaman 36, transliterasi prasasti di atas adalah sebagai berikut:
śrīmatah śrī-narendrasya; kuṇḍuṅgasya mahātmanaḥ; putro śvavarmmo vikhyātah; vaṅśakarttā yathāṅśumān; tasya putrā mahātmānaḥ; trayas traya ivāgnayaḥ; teṣān trayāṇām pravaraḥ; tapo-bala-damānvitaḥ; śrī mūlavarmmā rājendro; yaṣṭvā bahusuvarṇnakam; tasya yajñasya yūpo ‘yam; dvijendrais samprakalpitaḥ.
Artinya:
Sang Mahārāja Kundungga, yang amat mulia, mempunyai putra yang mashur, Sang Aśwawarman namanya, yang seperti Angśuman (dewa Matahari) menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aśwawarmman mempunyai putra tiga, seperti api (yang suci). Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mūlawarmman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mūlawarmman telah mengadakan kenduri (selamatan yang dinamakan) emas-amat-banyak. Untuk peringatan kenduri (selamatan) itulah tugu batu ini didirikan oleh para brahmana.
Aswawarman adalah Anak Raja Kudungga.Ia juga diketahui sebagai pendiri dinasti Kerajaan Kutai sehingga diberi gelar Wangsakerta, yang artinya pembentuk keluarga. Aswawarman memiliki 3 orang putera, dan salah satunya adalah Mulawarman.

Putra Aswawarman adalah Mulawarman. Dari yupa diketahui bahwa pada masa pemerintahan Mulawarman, Kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur.

Kerajaan Kutai seakan-akan tak tampak lagi oleh dunia luar karena kurangnya komunikasi dengan pihak asing, hingga sangat sedikit yang mendengar namanya.

2. Prasasti Kerajaan Kutai

Sejarah Lengkap Berdirinya Kerajaan Kutai
 Prasasti Kerajaan Kutai

Mulawarman adalah anak Aswawarman dan cucu Kundungga. Nama Mulawarman dan Aswawarman sangat kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta bila dilihat dari cara penulisannya. Kundungga adalah pembesar dari Kerajaan Campa (Kamboja) yang datang ke Indonesia. Kundungga sendiri diduga belum menganut agama Hindu.

3. Berakhirnya Kerajaan Kutai

Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini (Kutai Martadipura) berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu ibukota di Kutai Lama (Tanjung Kute).

Kutai Kartanegara inilah, pada tahun 1365, yang disebutkan dalam sastra Jawa Negarakertagama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam. Sejak tahun 1735 kerajaan Kutai Kartanegara yang semula rajanya bergelar Pangeran berubah menjadi bergelar Sultan (Sultan Aji Muhammad Idris) dan hingga sekarang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara.

4. Nama-Nama Raja Kutai

 • Maharaja Kudungga, gelar anumerta Dewawarman (pendiri)
 • Maharaja Asmawarman (anak Kundungga)
 • Maharaja Mulawarman (anak Aswawarman)
 • Maharaja Marawijaya Warman
 • Maharaja Gajayana Warman
 • Maharaja Tungga Warman
 • Maharaja Jayanaga Warman
 • Maharaja Nalasinga Warman
 • Maharaja Nala Parana Tungga Warman
 • Maharaja Gadingga Warman Dewa
 • Maharaja Indra Warman Dewa
 • Maharaja Sangga Warman Dewa
 • Maharaja Candrawarman
 • Maharaja Sri Langka Dewa Warman
 • Maharaja Guna Parana Dewa Warman
 • Maharaja Wijaya Warman
 • Maharaja Sri Aji Dewa Warman
 • Maharaja Mulia Putera Warman
 • Maharaja Nala Pandita Warman
 • Maharaja Indra Paruta Dewa Warman
 • Maharaja Dharma Setia Warman

Demikianlah informasi dan artikel yang membahas tentang Sejarah Lengkap Berdirinya Kerajaan Kutai. Semoga bermanfaat dan dengan adanya artikel di atas, pengetahuan dan wawasan anda semakin bertambah khususnya buat para kaum pelajar. Sekian dan terima kasih atas kunjugan dan partisipasinya. Good luck.

0 Response to "Sejarah Lengkap Berdirinya Kerajaan Kutai"

Post a Comment